Chi tiết tin - tuyển dụng - Sở Ngoại Vụ

Thông báo chương trình học bổng MGC của Chính phủ Ấn Độ năm 2022

Các ứng viên quan tâm có thể tìm hiểu thông tin, điều kiện và hồ sơ đăng ký học bổng tại đây:
 

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ