Thông tin học bổng - Sở Ngoại Vụ

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ
 
 

Thông báo chương trình học bổng MGC của Chính phủ Ấn Độ năm 2022

Trong khuôn khổ Hợp tác sông Hồng - sông Mê Kông (MGC), năm 2022, Chính phủ Ấn Độ tiếp tục dành cho Việt Nam 10 suất học bổng từ bậc đại học

Thông báo Chương trình học bổng e-ITEC của Chính phủ Ấn Độ 2021-2022

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thông báo các khóa đào tạo được tổ chức trực tuyến từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2022 trong khuôn khổ Chương trình học bổng e-ITEC của Chính phủ Ấn Độ 2021-2022.