Chi tiết tin - tuyển dụng - Sở Ngoại Vụ

Thông báo chương trình Học bổng toàn phần ICCR Ấn Độ (Hội đồng giao lưu văn hoá Ấn Độ) năm 2021-2022

Hội đồng Giao lưu văn hóa Ấn Độ (ICCR), Chính phủ Ấn Độ thông báo 02 Chương trình Học bổng sau:

1. Học bổng Ustad Ghulam Mustafa Khan về âm nhạc

2. Học bổng Pandit Bhimsen Joshi về âm nhạc

Học bổng dành cho các nhạc sĩ/nghệ sĩ/học giả nước ngoài nghiên cứu trong lĩnh vực âm nhạc Ấn Độ. Các điều khoản và điều kiện cũng như hướng dẫn về cách đăng ký các chương trình học bổng này có trong tài liệu dưới đây:

Tài liệu số 1

Tài liệu số 2

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ