Chi tiết tin - tuyển dụng - Sở Ngoại Vụ

Học bổng Ấn Độ ITEC 2023-2024

Quý vị có thể xem thêm nhiều khóa học khác trong file đính kèm. Danh sách các khóa học được cập nhật hàng ngày trên cổng thông tin ITEC https://itecgoi.in.

DANH SÁCH KHÓA HỌC ITEC 2023-2024.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký trực tuyến tại cổng thông tin ITEC https://itecgoi.in sau đó nộp một bộ hồ sơ bản cứng cùng với thư giới thiệu dự tuyển của Đơn vị nơi đang công tác và các giấy tờ bổ trợ tới Đại sứ quán sớm nhất có thể. 

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ