Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (bản nâng cấp) trên toàn tỉnh

14-05-2024 07:39

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc khẩn trương thực hiện việc nâng cấp, hoàn thiện, kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin, phần mềm chuyên ngành phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tính năng, kỹ thuật, phù hợp thực tiễn. Ngày 13/5/2024 vừa qua, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã triển khai đi vào hoạt động chính thức trên toàn tỉnh (phiên bản nâng cấp). Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh - là hệ thống được tạo thành trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (Bản nâng cấp) có địa chỉ tên miền thống nhất truy cập là https://dichvucong.quangtri.gov.vn; tên miền truy cập riêng cho cán bộ, công chức là https://motcua.quangtri.gov.vn sẽ được chuyển đổi qua giao diện, tính năng mới.

- Địa chỉ truy cập Hệ thống cũ được duy trì để xử lý, trả kết quả cũng như trích xuất số liệu báo cáo các hồ sơ được tiếp nhận trước đó, không có chức năng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính mới. Đối với các hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trước 17h00 ngày 10/5/2024 nhưng chưa kết thúc trên Hệ thống cũ để tiếp tục xử lý, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định.

Trước đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã được tập huấn kỹ năng khai thác, sử dụng các nghiệp vụ, chức năng trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh phiên bản mới. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức cập nhật mỗi TTHC nhập hồ sơ chạy thử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh phiên bản mới để thực hiện toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, xử lý đến trả kết quả TTHC, kết thúc quy trình điện tử; hoàn tất khâu chuẩn bị, hỗ trợ khắc phục bất cập, vướng mắc.

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ