Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Tỉnh Quảng Trị tham dự Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2023

15-04-2024 15:31

Chiều ngày 12/4/2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) năm 2023, kế hoạch năm 2024. Đ/c Nguyễn Minh Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chủ trì Hội nghị. 

Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Hội nghị có sự tham dự của các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức nhân dân trung ương và điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đầu cầu tỉnh Quảng Trị có sự tham dự của Đ/c Nguyễn Triều Thương - Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Hội nghị nhằm mục đích đánh giá công tác PCPNN năm 2023, phương hướng công tác năm 2024; thông tin về vai trò và sự tham gia của các tổ chức PCPNN góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đối ngoại nhân dân; tình hình thực hiện Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam và những vấn đề cần lưu ý.

Theo báo cáo tại Hội nghị của Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), năm 2023, có 381 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Hầu hết các tổ cức hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước, phối hợp tốt với các cơ quan, đối tác Việt Nam tại trung ương và địa phương. Các tổ chức cũng tích cực tìm kiếm ngân sách cho các chương trình, dự án mới; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đối tác Việt Nam để xây dựng kế hoạch tài trợ giai đoạn mới, góp phần tích cực hỗ trợ giảm bớt những khó khăn về kinh tế, an sinh, xã hội, đặc biệt tại các vùng, địa phương còn nhiều khó khăn. Kết quả, năm 2023, giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho Việt Nam đạt 228,7 triệu USD, tăng 4,9 triệu USD so với năm 2022. 

Tại Hội nghị, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã trao đổi, thảo luận về tình hình công tác PCPNN năm 2023 tại đơn vị; đồng thời kiến nghị, đề xuất các nội dung trong công tác phối hợp; chia sẻ thông tin; phương hướng hợp tác, vận động PCPNN trong tình hình mới.

Về phía tỉnh Quảng Trị, năm 2023, tỉnh có 94 chương trình, dự án PCPNN triển khai với số vốn giải ngân đạt 17.216.450,40 USD. Trong tổng số 94 chương trình, dự án đang triển khai có 36 chương trình, dự án mới được vận động vào năm 2023 với số vốn cam kết toàn dự án đạt 15.211.724 USD, trong đó: vốn viện trợ không hoàn lại: 15.121.555,63 USD, vốn viện trợ hoàn lại 90.168,37 USD. Số dự án viện trợ mới giảm và tổng giá trị viện trợ mới giảm so với cùng kỳ năm ngoái (số dự án viện trợ mới bằng 67% và giá trị viện trợ mới bằng 91% so với cùng kỳ năm ngoái). Năm 2023, có 33 tổ chức PCPNN và 11 tổ chức quốc tế hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực: bảo trợ xã hội, biến đổi khí hậu, tài nguyên và môi trường, cấp học bổng, y tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, người khuyết tật, phát triển nông thôn tổng hợp, phòng chống dịch bệnh, giáo dục và đào tạo.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh công tác phi chính phủ nước ngoài được Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng, đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác PCPNN năm 2023. Công tác kiểm tra, giám sát đã thực chất hơn, công tác vận động viện trợ cũng đi vào chiều sâu, công tác thông tin đối ngoại đã được thực hiện thường xuyên. Trên thực tế, không có hoạt động đối ngoại nào mà tất cả các đối tác đi đến được từng vùng, từng miền của đất nước, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam như công tác phi chính phủ nước ngoài. Năm nay cũng là thời điểm Ban Đối ngoại Trung ương Đảng chủ trì tham mưu cho Ban Bí thư tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 98 KL/TW ngày 28/6/2014 về công tác phi chính phủ nước ngoài, qua đó giúp các cấp, các ngành nâng cao nhận thức và tầm quan trọng đối với công tác này./.

 

Nguồn: HTQT

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ