Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2021 giữa Sở Ngoại vụ và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

20-01-2022 15:23

Ngày 18/01/2022, tại trụ sở Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ công tác biên giới tỉnh, Nguyễn Triều Thương và Đại tá, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Lê Văn Phương đã chủ trì tại Hội nghị giao ban đánh giá công tác phối hợp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 giữa Sở Ngoại vụ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của các Phòng, ban, đơn vị chuyên môn của hai cơ quan.

Thực hiện Quy chế phối hợp số 09/QCPH/SNgV-BP ngày 23/02/2021 giữa BCH BĐBP tỉnh và Sở Ngoại vụ, trong năm 2021, Lãnh đạo hai đơn vị Ngoại vụ và BĐBP đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn, các lực lượng chức năng tích cực, chủ động triển khai các nội dung đã ký kết phù hợp với điều kiện và thực tế của từng đơn vị.

Tại buổi giao ban, Phó Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh đã đại diện hai cơ quan báo cáo về tình hình ngoại biên, nội biên, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan năm 2021, đồng thời đánh giá một số mặt đã phối hợp tốt, những hạn chế trong quá trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm phối hợp trong năm 2022 và đề xuất các biện pháp phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian tới.
 

Qua một năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; công tác quản lý và bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới; Các nội dung liên quan đến hoạt động triển khai các dự án hợp tác quốc tế trên khu vực biên giới và các hoạt động khác có yếu tố nước ngoài trong khu vực biên giới, biển, đảo; Phối hợp tham mưu Lãnh đạo tỉnh các nội dung liên quan đến công tác đối ngoại gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển và hải đảo.
 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Ngoại vụ và Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của các phòng, ban đơn vị trong việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan giữa hai ngành, đồng thời đề nghị hai bên cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp, chia sẽ thông tin kịp thời nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới. Trong khuôn khổ hội nghị này có 02 tập thể, 06 cá nhân của Sở Ngoại vụ và BCH Biên phòng tỉnh được Lãnh đạo hai đơn vị khen thưởng.

Hội nghị giao ban đánh giá công tác phối hợp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 giữa Sở Ngoại vụ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là một hoạt động thường niên có ý nghĩa nhằm tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại gắn liền với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nguồn tin: QLBG

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ