Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Tổ chức lớp Cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại năm 2021

17-11-2021 16:05

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2021 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức lớp Cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại năm 2021 từ ngày 17-19/11/2021 dành cho cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến.

Qua lớp bồi dưỡng, học viên được phổ biến các nội dung mới về công tác đối ngoại bao gồm: Tình hình thế giới, khu vực và chính sách đối ngoại của Việt Nam; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại địa phương trong bối cảnh dịch Covid-19; cập nhật quy định mới về việc thực hiện, triển khai, quản lý các thỏa thuận quốc tế; công tác quản lý các tổ chức phi chính phủ tại địa phương.

Khóa học đã trang bị các kiến thức và kỹ năng đối ngoại cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng công tác đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương trong giai đoạn hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới.

Nguồn tin: Văn phòng

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ