Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Thư Chúc mừng kỷ niệm 30 thành lập cơ quan đối ngoại địa phương, 20 năm thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị

20-09-2023 16:36

 

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ