Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Chi bộ Cơ quan Sở Ngoại vụ tổ chức Diễn đàn năm 2023

28-04-2023 16:29

Thực hiện Hướng dẫn số 57-HD/BTGĐUK ngày 22/3/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2023, Chi bộ Cơ quan Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-CB ngày 24/3/2023 của Chi bộ Cơ quan Sở Ngoại vụ về việc tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2023 chủ đề “Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương đất nước”.

Ngày 27/4/2023, Chi bộ Cơ quan Sở Ngoại vụ tổ chức Diễn đàn với chủ đề “Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương đất nước” nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng về tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước. Qua đó, tích cực học tập, rèn luyện và thực hành nêu gương xây dựng con người Quảng Trị:“thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, xây dựng tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và bền vững”. Tham dự Diễn đàn có đ/c Nguyễn Triều Thương, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ; các đ/c trong BCH Đảng bộ; Bí thư Chi bộ các dự án MAG, PTVN, RENEW/NPA; các đồng chí trong BCH Chi bộ Cơ quan Sở, đại diện BCH Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở và Chi đoàn TNCSHCM Sở cùng toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ Cơ quan Sở.

Tại Diễn đàn, các đồng chí trong BCH Chi bộ đã quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 của tỉnh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước; nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người Quảng Trị hiện nay; một số nội dung mới của Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều Đảng viên không được làm. Các Đảng viên, công chức đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở và Chi đoàn Thanh niên CSHCM Sở đã thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến sôi nổi, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong đội ngũ công chức tham mưu công tác đối ngoại tại địa phương hiện nay; nhận diện và giải pháp đấu tranh, phòng tránh những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” liên quan đến lĩnh vực Văn hóa trong đội ngũ công chức, đảng viên hiện nay quy định tại Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; liên hệ thực tế tại địa phương trong hội nhập quốc tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; các giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người Quảng Trị; phát huy bản sắc và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của mảnh đất, con người Quảng Trị trong công tác đối ngoại hiện nay...

Kết luận buổi sinh hoạt, Đ/c Nguyễn Văn Biên - Bí thư Chi bộ đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và tham gia tích cực của các Đảng viên đồng thời yêu cầu các Đảng viên tiếp tục học tập, quán triệt các nội dung đã thảo luận tại Diễn đàn cũng như nghiên cứu, tìm hiểu thêm nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và xây dựng văn hóa, con người, đạo đức công vụ của công chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước.

 

Nguồn: Chi bộ cơ quan Sở Ngoại vụ

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ