Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

31-10-2023 15:11

Tại kỳ họp lần thứ 20, ngày 24/10/2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII đã thông qua Nghị quyết số 86/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ