Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Danh mục dịch vụ công trực tuyến triển khai thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng. 

29-08-2023 09:03

Ngày 28/8/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1927/QĐ-UBND về danh mục dịch vụ công trực tuyến triển khai thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng. 

Trước đó, Sở Ngoại vụ đã triển khai hiệu quả việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoàn toàn trên môi trường mạng bằng nhiều giải pháp. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tạo tài khoản dịch vụ công, hướng dẫn quy trình, phương thức nộp hồ sơ trực tuyến. Kết quả 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình của đơn vị đều được giải quyết hoàn toàn trên môi trường mạng, không yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giấy.  

Nhằm tiếp tục tăng cường chất lượng, hiệu quả triển khai danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh, Sở Ngoại vụ đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức tích cực tham gia phổ biến cho người dân, doanh nghiệp về Quyết định số 1927/QĐ-UBND của UBND tỉnh, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đặc biệt là phát huy tối đa vai trò của Đoàn thanh niên trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Phát động phong trào thi đua trong việc triển khai thực hiện thí điểm đến từng cán bộ, công chức, viên chức có liên quan; khen thưởng, biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ