Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Công khai đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản công năm 2023

01-01-2023 15:51

Ngày 31/12/2022, Sở Ngoại vụ đã ban hành Quyết định số 1356/QĐ-SNgV về công khai đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản công năm 2023

 

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ