Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán năm 2022, dự toán năm 2024

27-02-2024 09:44

 

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ