Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Quyết định bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân...

10-06-2021 08:24

Quyết định bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị


  • 16/2021/QĐ-UBND
  • .
  • Khác
  • UBND tỉnh Quảng Trị
  • 10/06/2021
  • -

Đính kèm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ