Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Công văn số 1753/UBND-KGVX ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

20-04-2022 16:52

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ