Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Hội nghị đánh giá giữa kỳ Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020-2025

24-11-2023 15:27

Chiều ngày 23/11/2023, tại khách sạn Sài Gòn - Đông Hà, Tp. Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025. Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, cùng tham dự có bà Nguyễn Triều Thương - Giám đốc Sở Ngoại vụ, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư và các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, đoàn thể trong tỉnh. Sự kiện nhận được sự tham gia của hơn 30 đại biểu là đại diện của khoảng 20 tổ chức quốc tế, tổ chức PCPNN có đăng ký hoạt động tại tỉnh Quảng Trị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã báo cáo giữa kỳ kết quả thực hiện công tác xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) giai đoạn 2020-2025 và cập nhật định hướng vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2024-2025 trong tổng thể kế hoạch giai đoạn 2020-2025; rà soát và đánh giá tiến độ triển khai các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Trị, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh và các nhà tài trợ quốc tế, đối tác hợp tác PCPNN trên địa bàn tỉnh. 

Giai đoạn từ năm 2020 đến hết tháng 6/2023, giá trị thu hút, vận động nguồn vốn viện trợ PCPNN của tỉnh Quảng Trị tăng cao; đã thu hút được 187 dự án với giá trị viện trợ đạt 87,9 triệu USD. Giá trị viện trợ tăng 42,9% và số lượng dự án viện trợ tăng 52% so với cùng kỳ giai đoạn trước. Trong đó, nổi bật năm 2020 là năm đạt giá trị viện trợ cao nhất từ trước đến nay với hơn 55 triệu USD. Bình quân số dự án và viện trợ phi dự án mới trong các năm là 53 dự án/năm. Các chương trình, dự án của các tổ chức PCPNN/nhà tài trợ tập trung triển khai trong các lĩnh vực: khắc phục hậu quả chiến tranh; y tế; giáo dục và đào tạo; giải quyết các vấn đề xã hội; người khuyết tật; phòng, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp… trong đó, lĩnh vực triển khai nổi bật nhất là khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Đồng thời, đại diện Sở Ngoại vụ và Sở Kế hoạch & Đầu tư đã phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và đăng ký hoạt động các tổ chức PCPNN tại Việt Nam, quản lý viện trợ PCPNN... Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận, giải đáp các vấn đề vướng mắc, khó khăn của các dự án, tổ chức liên quan đến việc triển khai thực hiện các quy định mới. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cảm ơn sự hợp tác có hiệu quả của các tổ chức PCPNN, các nhà tài trợ và các tổ chức, cá nhân đã và đang đóng góp cho hoạt động hợp tác phát triển tại địa phương. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương trong việc mở rộng và tăng cường quan hệ với các tổ chức quốc tế, các tổ chức PCPNN, thúc đẩy cơ chế phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ thường xuyên các tổ chức trong nước và nước ngoài, từ đó bảo đảm việc vận động, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ có hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật của nước sở tại phù hợp với tiêu chí của nhà tài trợ quốc tế, qua đó xây dựng được các mối quan hệ đối tác tin cậy và bền vững. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các nhà tài trợ, tổ chức PCPNN, cơ quan, đơn vị trong tỉnh nắm vững quy định của pháp luật và trên cơ sở các định hướng ưu tiên trong Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025 để tiếp tục chủ động khai thác nguồn tài trợ, kỹ thuật và nguồn lực bên ngoài để triển khai đạt hiệu quả cao hơn, bền vững hơn trong xây dựng, bảo vệ đề xuất dự án hợp tác. Tăng cường hoạt động trao đổi tham vấn của các bên liên quan (nhà tài trợ, tổ chức quốc tế và PCPNN, chính quyền địa phương và cơ quan đầu mối hợp tác...); tập trung điều chỉnh, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 và 2025 bám sát thực tiễn và tiếp thu các khuyến nghị của các nhà tài trợ, đối tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa tỉnh và các nhà tài trợ quốc tế, tổ chức quốc tế và PCPNN sẽ tiếp tục phát triển theo cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Quảng Trị và bạn bè quốc tế./.

 

Nguồn: HTQT

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ