Chi tiết tin - tuyển dụng - Sở Ngoại Vụ

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Quảng Trị năm 2021

Nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức và đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Quảng Trị thông báo tuyển dụng năm 2021 như sau

 

1. Chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển dụng:

Chỉ tiêu: 02 viên chức.

Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Viên chức làm việc tại Trung tâm (Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng kèm theo).

 

2Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021 (Thứ Hai đến Thứ sáu):

Buổi sáng: từ 8h00 đến 10h30; 

Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30.

3. Địa điểm nhận hồ sơ, số điện thoại liên hệ:

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Quảng Trị - Khu phố 9, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Số điện thoại liên hệ: 0358.344.345.

Xem Thông báo tuyển dụng chi tiết tại đâ
Tải Phiếu đăng ký tuyển dụng tại đây

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ