Lời ngỏ - Sở Ngoại Vụ

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ
 
 

Lời ngỏ

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị được thành lập ngày 12/02/2003 theo Quyết định số 24/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau hơn 10 năm xây dựng, trưởng thành với phương châm "Chủ động, sáng tạo và hiệu quả", Sở Ngoại vụ Quảng Trị đã năng động tham mưu Lãnh đạo tỉnh, phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương và tích cực hợp tác với các cơ quan, tổ chức nước ngoài đã đóng góp hiệu quả vào sự phát triển công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của tỉnh nhà.

Với nhu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, việc thông tin tuyên truyền đối ngoại kết hợp vận động, hợp tác quốc tế, đặc biệt là tăng cường hợp tác Hành lang kinh tế Đông - Tây đòi hỏi sự ra đời của trang Website Sở Ngoại vụ Quảng Trị. Trang Website Sở Ngoại vụ Quảng Trị sẽ cung cấp cho bạn đọc gần xa các thông tin về Quảng Trị, các nhu cầu hợp tác quốc tế và các thủ tục ưu đãi liên quan.

Chúng tôi hoan nghênh và cám ơn tất cả các bạn đến với Website Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, cùng đồng hành xây dựng nhịp cầu "Hữu nghị - Hợp tác - Cùng phát triển".

]]>