Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Sở Ngoại vụ và Sở Giáo dục & Đào tạo ký kết Quy chế phối hợp “Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2026”

15-04-2022 17:05

Ngày 14/4/2022, Sở Ngoại vụ phối hợp với Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp “Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2026”.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ đặt ra của ngành giáo dục và đào tạo. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và các văn bản hướng dẫn về công tác đối ngoại của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong nhiều năm qua Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo, nhất là tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay hoạt động hợp tác quốc tế đối với ngành giáo dục và đào tạo còn gặp một số khó khăn nhất định, đặc biệt về cơ chế tổ chức, việc mở rộng các mối quan hệ, đặc biệt là đối với những nước có nền giáo dục tiên tiến, qua đó nhằm giúp cho nền giáo dục của tỉnh nhà ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn nhiều năng lực, giàu kinh nghiệm trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế. Vì vậy, Sở Ngoại vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất ký kết Quy chế phối hợp giữa 02 ngành về “Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2026”, qua đó tăng cường sự phối hợp giữa 02 ngành trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Công tác phối hợp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của mỗi đơn vị, vì mục đích chung, hỗ trợ lẫn nhau góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, phục vụ tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Triều Thương - Giám đốc Sở Ngoại vụ cho rằng: việc ký kết Quy chế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo là một trong những tiền đề, điều kiện thuận lợi để Sở Ngoại vụ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Giai đoạn từ 2018 đến nay, xu hướng viện trợ nước ngoài cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo của cả nước có xu hướng giảm nhưng viện trợ cho tỉnh Quảng Trị có chiều hướng tăng nhẹ. Để duy trì kết quả đó, hai bên cần tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin thường xuyên về các nội dung, chương trình, đảm bảo hiệu quả phối hợp theo yêu cầu của lãnh đạo hai cơ quan. Giám đốc Sở Ngoại vụ đề nghị hai cơ quan cần xây dựng kế hoạch hàng năm để thực hiện Quy chế, phối hợp tổ chức phiên làm việc với các tổ chức PCPNN liên quan để cùng trao đổi, đối thoại với các đối tác trên tinh thần cởi mở, hợp tác về kế hoạch trong thời gian tới cũng như lắng nghe các khó khăn, vướng mắc cần sự hỗ trợ của cơ quan địa phương. Sở Ngoại vụ cam kết tiếp tục hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tìm kiếm các dự án, nhà tài trợ, tổ chức PCPNN để tài trợ, hỗ trợ các trường học trong việc đầu tư phần cứng, sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch, nhà công vụ; mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ học tập phục vụ việc dạy và học trong các cơ sở giáo dục./.

Nguồn tin: HTQT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ