Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Sở Ngoại vụ tiếp đoàn Kiều bào Hoa kỳ gốc Quảng Trị

14-02-2017 15:06

Ngày 13/02/2017, đoàn Kiều bào Hoa kỳ gốc Quảng Trị do ông Nguyễn Hữu Liêm, Tiến sĩ luật, thạc sĩ triết học, hiện là giáo sư chủ nhiệm khoa triết học tại Đại học San Jose City, bang California, Hoa Kỳ làm Trưởng đoàn.

Các Kiều bào cũng bày tỏ sự niềm vinh hạnh khi được lãnh đạo tỉnh quan tâm mời gọi. Đoàn đã trao đổi về việc vận động, phát huy vai trò của kiều bào gốc Quảng Trị tại Hoa Kỳ nói riêng và trên thế giới nói chung tham gia xây dựng quê hương trong các tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch…. Đây là dịp để kiều bào có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về tình hình kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân, cũng như tiềm năng, lợi thế của tỉnh để tìm cơ hội đầu tư tại quê hương. Các kiều bào mong muốn trong thời gian tới tỉnh Quảng Trị sẽ tạo được không gian sinh hoạt chung để những người xa quê có thể trao đổi những nội dung, lĩnh vực cụ thể tỉnh cần đầu tư để nhóm kiều bào có thể kết nối với các kiều bào, nhà đầu tư khác cùng hợp tác.
 

 Sở Ngoại vụ cũng như các ngành nhấn mạnh về tầm quan trọng của nguồn lực kiều bào và xác định kiều bào vừa là đối tượng kêu gọi đầu tư, vừa là tác nhân quan trọng trong vận động kêu gọi đầu tư nước ngoài, có trình độ tri thức, trình độ kỹ thuật cao và uy tín xã hội lớn. Đồng thời, bày tỏ mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự đóng góp thiết thực của kiều bào đối với việc xây dựng và sự phát triển của tỉnh cũng như  cam kết sẽ hết sức tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào khi về hỗ trợ, hợp tác, đầu tư xây dựng quê hương.

Tại buổi tiếp, Sở Ngoại vụ đã ký biên bản ghi nhớ với Nhóm Liên lạc đồng hương Quảng Trị tại Hoa Kỳ thống nhất chương trình và biện pháp hỗ trợ nhằm thực hiện các dự án hợp tác trên các lãnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, từ thiện...

Nguồn tin: LSVK, VP

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ