Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Bảo vệ đề tài khoa học “Khảo sát, thống kê người Việt Nam có quê gốc Quảng Trị đang sinh sống, học tập ở nước ngoài và khả năng hợp tác trong tương lai”

20-02-2017 14:52

Thực hiện Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, Sở Ngoại vụ đã thành lập Tổ thực hiện Đề tài khoa học“Khảo sát, thống kê người Việt Nam có quê gốc Quảng Trịđang sinh sống, học tập ở nước ngoài khả năng hợp tác trong tương lai”do đồng chí Trần Khánh Phôi - Phó Giám đốc Sở làmChủ nhiệm đề tài. Sau hơn 1 năm nghiên cứu, sáng ngày 17/02/2017, tại Sở Khoa học Công nghệ, Tổ thực hiện Đề tài đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, Sở Ngoại vụ đã thành lập Tổ thực hiện Đề tài khoa học“Khảo sát, thống kê người Việt Nam có quê gốc Quảng Trịđang sinh sống, học tập ở nước ngoài khả năng hợp tác trong tương lai”do đồng chí Trần Khánh Phôi - Phó Giám đốc Sở làmChủ nhiệm đề tài. Sau hơn 1 năm nghiên cứu, sáng ngày 17/02/2017, tại Sở Khoa học Công nghệ, Tổ thực hiện Đề tài đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2017

 

 


Tham dự và chủ trì buổi bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, có Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài, Chủ nhiệm đề tài và các thành viên Tổ thực hiện Đề tài thuộc Sở Ngoại vụ.

Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt nội dung đề tài khoa học, đánh giá thực trạng công tác huy động nguốn lực người Việt Nam ở nước ngoài và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị, trên cơ sở đó đã đề xuất một số giải pháp huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới. Thư ký đề tài khoa học cũng đã trình bày thành công bộ dữ liệu với các thông tin liên quan đến 1750 người Việt Nam có quê gốc Quảng Trịtiêu biểu (các đối tượng ưu tiên nghiên cứu) đang sinh sống, học tập ở nước ngoài.

Nhận xét tại buổi bảo vệ, các thành viên của Hội đồng “Tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài” của tỉnh đã đánh giá cao khả
năng nghiên cứu của nhóm tác giả,, khẳng định các giải pháp đề xuất có tính khoa học và tính ứng dụng cao trong thực tế cả hiện tại và tương lai. Đề tài có triển vọng tiếp tục nghiên cứu giai đoạn 2 với việc hoàn thiện bộ hồ sơ dữ liệu của các đối tượng nghiên cứu, qua đó hướng đến từng lĩnh vực hợp tác cụ thể với từng cá nhân người Quảng Trịđang sinh sống, học tập ở nước ngoài.Các thành viên Hội đồng “Tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài” của tỉnh đều chấm điểm xuất sắc cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh của Sở Ngoại vụ.

Nguồn tin: LSVK

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ