Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Lan tỏa yêu thương từ phong trào “Nuôi heo đất - Trao yêu thương” của Ban Nữ công CĐCSTV Văn phòng Sở Ngoại vụ

09-12-2021 18:58

Năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp Ban Nữ công Công đoàn cơ sở thành viên (CĐCSTV) Văn phòng Sở Ngoại vụ triển khai phong trào “Nuôi heo đất - Trao yêu thương” đến các nữ cán bộ, đoàn viên, công chức viên chức lao động Sở theo Hướng dẫn số 32/HD-LĐLĐ ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Hướng dẫn số 02/HD-CĐVC của Công đoàn viên chức tỉnh và Kế hoạch số 10/CĐCS ngày 31/3/2020 của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ về triển khai phong trào “Nuôi heo đất - Trao yêu thương”.

Số tiền thu được từ việc nuôi heo đất nhằm xây dựng các phần việc ý nghĩa hướng đến đối tượng nữ cán bộ, đoàn viên, công chức viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ban Nữ công CĐCSTV Văn phòng Sở đã tổ chức ngày hội thu quỹ phong trào “Nuôi heo đất - Trao yêu thương” năm 2021 với tổng số tiền tiết kiệm được là 2.460.000đ. Ngày 08/12/2021, đại diện Ban Nữ công CĐCS Sở Ngoại vụ và Ban Nữ công CĐCSTV Văn phòng Sở đã trao tặng 03 suất quà (mỗi suất trị giá 820.000 đồng) đến 03 nữ đoàn viên CĐCSTV các dự án có hoàn cảnh khó khăn là chị Nguyễn Thị Thùy Dương thuộc CĐCSTV dự án PeaceTrees VietNam/PTVN, chị Nguyễn Thị Lý thuộc CĐCSTV dự án MAG và chị Lê Thị Mỹ Loan thuộc CĐCSTV dự án RENEW./.
 

Nguồn tin: Công đoàn Văn phòng Sở

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ