Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Gặp mặt, trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại Dự án MAG Quảng Trị bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

24-12-2021 16:46

Ngày 23/12/2021, Bà Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ đã đến gặp mặt, động viên và trao hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại Công đoàn cơ sở thành viên Dự án MAG Quảng Trị với tổng số tiền 66 triệu đồng.

Trong tháng 11/2021, Dự án MAG Quảng Trị đã có 02 nhân viên bị nhiễm bệnh Covid-19 (F0) và 62 nhân viên là F1 đi cách ly tập trung. Trong thời gian các nhân viên bị nhiễm bệnh và đi cách ly tập trung, BCH Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ đã gọi điện hỏi thăm, động viên tinh thần cũng như liên hệ, trao đổi với Công đoàn Viên chức tỉnh về các chế độ cho người lao động.
 

 


Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-CĐVC ngày 8/9/2021 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc chi trả hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Sở Ngoại vụ đã đề nghị Công đoàn viên chức tỉnh xem xét và hỗ trợ các đoàn viên của CĐCSTV Dự án MAG Quảng Trị bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và đã được Công đoàn viên chức tỉnh xem xét và hỗ trợ 66 triệu đồng, trong đó 02 F0, mỗi suất 02 triệu đồng và 62 F1, mỗi suất 01 triệu đồng./.

Nguồn tin: Công đoàn Sở Ngoại vụ

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ