Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị giới thiệu nhân sự đảm nhận Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị

12-05-2022 16:29

Thực hiện nội dung văn kiện dự án “Phát triển năng lực cho Trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị/QTMAC giai đoạn 2022-2025” giữa Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị và tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy/NPA, ngày 10/5/2022, Sở Ngoại vụ - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ công bố Quyết định kiện toàn Ban Quản lý dự án “Phát triển năng lực cho Trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị”. Theo đó, Giám đốc Sở Ngoại vụ bổ nhiệm ông Thái Hữu Liêu, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế làm Phó Trưởng Ban Quản lý dự án “Phát triển năng lực cho Trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị” kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị kể từ ngày 06/5/2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố, bà Nguyễn Triều Thương - Giám đốc Sở Ngoại vụ - Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh nhấn mạnh: nhân sự Giám đốc Trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị (QTMAC) đã được đề cử và quyết định trên cơ sở năng lực quản trị, kinh nghiệm công tác, phẩm chất đạo đức... Giám đốc Sở Ngoại vụ tin tưởng ông Thái Hữu Liêu sẽ tiếp tục điều hành tốt các hoạt động của Trung tâm hành động bom mìn tỉnh, sớm đưa mục tiêu Trung tâm của tỉnh nâng lên thành Trung tâm điều phối cấp vùng.

Tại lễ công bố, ông Thái Hữu Liêu bày tỏ cảm ơn, niềm vinh dự nhận được sự quan tâm, tin tưởng và tín nhiệm của Ban Chỉ đạo tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ. Ông hứa cùng với nhiệm vụ tham mưu về lĩnh vực Hợp tác quốc tế tại Sở Ngoại vụ, sẽ nỗ lực phấn đấu, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm để cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị xây dựng mối đoàn kết, huy động sự chủ động và sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của Trung tâm QTMAC và kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2016-2025 và giai đoạn kế tiếp.../.

Nguồn tin: HTQT

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ