Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

22-09-2021 09:25

Để việc hỗ trợ kịp thời, thuận lợi, công khai, minh bạch, Sở Ngoại vụ phối hợp Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên cơ sở liên thông điện tử giữa các cơ quan nhà nước trong xác nhận, xét duyệt, giúp người dân, tổ chức có thể thực hiện thủ tục đơn giản, nhanh chóng tại nhà riêng, cơ quan.

- Để thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến, đối tượng nộp hồ sơ cần có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Từ trình duyệt Web, để truy cập vào hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, người dùng cần gõ địa chỉ http://dichvucong.quangtri.gov.vn. Màn hình trang chủ hiển thị:
 

 


Người dùng chọn Dịch vụ công trực tuyến, chọn cơ quan và lĩnh vực thực hiện, chọn Tên thủ tục hành chính và nộp hồ sơ, màn hình trang chủ hiển thị: 

 
- Chọn đăng nhập bằng Cổng DVC Quốc gia, màn hình hiển thị:
 

 


- Người dùng đăng ký tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn Tại đây

- Người dùng đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn Tại đây


- Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ: Sau khi nộp hồ sơ thành công, người nộp hồ sơ có thể tra cứu tình trạng xử lý theo mã hồ sơ trên Zalo, Cổng dịch vụ công hoặc mã QRcode trên ứng dụng zalo. Để theo dõi chi tiết, thực hiện theo hướng dẫn Tại đây.

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ