Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến cấp tỉnh "Tìm hiểu Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030"

26-10-2021 10:35

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 07/10/2021, hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 910/SNV-CCHCVTLT ngày 22/10/2021, Sở Ngoại vụ phát động toàn thể công chức và người lao động thuộc Sở tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030" do UBND tỉnh tổ chức.

Mục đích của cuộc thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 và kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh; giúp đội ngũ công chức và người lao động của đơn vị nắm chắc các nội dung cơ bản của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 và tình hình thực tế của địa phương để chủ động trong công tác tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong giai đoạn mới. 

Để cuộc thi được triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo công chức và người lao động tham gia, Sở Ngoại vụ đã ban hành văn bản chỉ đạo Văn phòng, các phòng chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch; tạo biểu ngữ tuyên truyền cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, đồng thời điều hướng trực tiếp đến địa chỉ website cuộc thi. Tại màn hình hiển thị:

 

 1. Thời gian và cách thức tham gia vòng 1 cuộc thi:

- Thời gian: từ 08h00, ngày 27/10/2021 đến 24h00 ngày 31/10/2021

- Cách thức tham gia: truy cập địa chỉ http://thicchc.quangtri.gov.vn hoặc vào các website: http://quangtri.gov.vn, http://noivuquangtri.gov.vn, http://quangtri-ict.gov.vn (để tham gia dự thi tại link http://thicchc.quangtri.gov.vn)

Hoặc truy cập Website Sở Ngoại vụ, đường link tham dự cuộc thi đã được cấu hình kết nối với banner Cuộc thi tại màn hình hiển thị. 
 

 - Người dự thi được thi 01 lần, đăng nhập bằng tên và mật khẩu được Ban Tổ chức cung cấp và gửi theo địa chỉ email công vụ người dự thi đã đăng ký.

- Người dự thi trả lời 20 câu trắc nghiệm trong vòng 20 phút, với tổng số điểm tối đa là 100 điểm. 

2. Nội dung thi: 

- Các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

- Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của tỉnh được ban hành tại Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh.

(Đã đính kèm tại Công văn số 1053/SNgV-VP ngày 13/10/2021 của Sở Ngoại vụ)

Đề nghị tất cả cán bộ và người lao động thuộc Sở Ngoại vụ nghiêm túc triển khai thực hiện để đảm bảo chất lượng cuộc thi./.

Quyết định số 213/QĐ-BTC ngày 19/10/2021 của Ban Tổ chức về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030":
 

/documents/19217/0/the-le-cuoc-thi-truc-tuyen-cchc-cap-tinh-nam-2021.pdf/42779cc6-684e-b622-6faf-4b875475c5c2?t=1648090059012

 

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ