Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Thông báo việc gộp quầy tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

30-04-2022 20:28

Thực hiện Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về việc sáp nhập quầy giao dịch tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Sở Ngoại vụ cử công chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh từ ngày 2/5/2022 đến hết ngày 30/8/2022, phụ trách liên quầy Sở Ngoại vụ - Sở Y tế - Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ