Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2022 và Quyết toán NSNN năm 2020

30-01-2022 16:09
Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ