Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Chức năng chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa trên Cổng dịch vụ công tỉnh

06-06-2023 16:28

Thực hiện Công văn số 936/BTTTT-NEAC ngày 22/3/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tích hợp tính năng ký số vào cổng dịch vụ công;  tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ Tích hợp chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa(chữ ký số trên thiết bị di động thông minh) vào các tác vụ của người dân/doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công tỉnh(https://dichvucong.quangtri.gov.vn)với Cổng iSign của Bộ Thông tin và Truyền thôngnhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. 

 

Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh là đơn vị triển khai giới thiệu, cung cấp và hướng dẫn công dân về các dịch vụ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

 

Các tổ chức/ cá nhân có thể nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và sử dụng chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa nhằm giảm thiểu chi phí thời gian, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên địa bàn. 

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ