Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Cung cấp video hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến

03-01-2024 08:06

Nhằm đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp, các nội dung dịch vụ công trực tuyến đã được biên soạn thành các video minh họa cụ thể. Video hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến, bao gồm: đăng ký tài khoản, đăng nhập tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí, thuế đất trực tuyến. Sở Ngoại vụ đã chỉ đạo các phòng, đơn vị phối hợp Bộ phận Một cửa sử dụng video để tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đường dẫn truy cập các video hướng dẫn theo phụ lục đính kèm:

Stt Nội dung Đường dẫn
1 Hướng dẫn đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến

2 Hướng dẫn đăng nhập tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến

3 Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu hồ sơ thủ tục hành chính

4 Hướng dẫn thanh toán trực tuyến thuế đất đối với hộ gia đình, cá nhân

5 Hướng dẫn thanh toán trực tuyến phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính

6 Link tải các các tệp tin video

 

 

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ