Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Hội nghị Tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ người lao động làm việc tại các tổ chức, dự án phi chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

12-12-2023 17:08

Chiều ngày 12/12/2023, Sở Ngoại vụ đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị Tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ người lao động làm việc tại các dự án phi chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023. Ông Thái Hữu Liêu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, Trung tâm Phục vụ đối ngoại tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn Công an tỉnh và hơn 100 người lao động Việt Nam làm việc tại các tổ chức, dự án phi chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt cho đội ngũ lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh ký ngày 04/01/2022 và Kế hoạch số 1383/KH-SNgV ngày 02/11/2023 của Sở Ngoại vụ về việc tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ người lao động làm việc tại các dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2023, Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an tỉnh và các phòng ban chuyên môn trực thuộc Công an tỉnh tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ người lao động làm việc tại các dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn năm 2023”.

Hội nghị lần này tập trung vào 03 chuyên đề: Thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt trên không gian mạng và các biện pháp phòng ngừa; Các vấn đề liên quan đến ma túy và chất kích thích; Cờ bạc, trộm cắp, tín dụng đen nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện pháp luật của người lao động trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Hữu Liêu đề nghị các chuyên đề phổ biến pháp luật phải có trọng điểm, khả thi và mang tính bền vững đáp ứng nhu cầu của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương. Đồng thời đề nghị các cá nhân người lao động Việt Nam làm việc cho các dự án phi chính phủ trên địa bàn tỉnh quan tâm, tiếp thu các nội dung được phổ biến tại Hội nghị vào thực tiễn công tác trong thời gian tới./.

 

Nguồn: TTPVĐN tỉnh

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ