Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Trị,...

18-10-2021 08:23

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026


  • 23/2021/QĐ-UBND
  • .
  • Khác
  • UBND tỉnh Quảng Trị
  • 18/10/2021
  • -

Đính kèm

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ