Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Hội thảo sơ kết giữa kỳ Kế hoạch hoạt động 2021-2025 của Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Trị

08-12-2023 17:19

Ngày 8/12/2023, tại khách sạn Sài Gòn - Đông Hà, Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh tổ chức Hội thảo sơ kết giữa kỳ Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021-2025 của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được giai đoạn 2021-2023, nhận diện những thách thức, khó khăn và công việc tồn đọng nhằm điều chỉnh và thảo luận các giải pháp phù hợp để tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu và kế hoạch của BCĐ tỉnh đã đặt ra đến năm 2025.

Tham dự Hội thảo có Bà Ashley Bartlett, Viên chức chính trị quân sự - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, các Giám đốc quốc gia và chuyên gia, cán bộ quản lý các tổ chức, dự án PCPNN hoạt động trong lĩnh vực hành động bom mìn và hỗ trợ phát triển. Về phía tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội thảo này. Giám đốc Sở Ngoại vụ - Phó Trưởng ban thường trực và đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên BCĐ tỉnh, các cơ quan, đoàn thể, địa phương trong tỉnh cùng dự hội thảo này.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị hội thảo dành thời gian thảo luận mở về nhu cầu thiết thực của tỉnh Quảng Trị cần cộng đồng quốc tế hỗ trợ, dự kiến nguồn lực và kết quả mong đợi trong công tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh sau năm 2025, để từ đó ban hành các chủ trương, chính sách nhất quán của tỉnh làm cơ sở cho các tổ chức, dự án PCPNN và các đối tác liên quan làm cơ sở hợp tác, triển khai và tiếp tục vận động nhà các tài trợ quốc tế.

Sở Ngoại vụ - cơ quan thường trực BCĐ tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023. Mặc dù đối mặt với các khó khăn, thách thức như dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng biến đổi khí hậu, công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại tỉnh giai đoạn 2021-2023 tiếp tục được duy trì, giữ vững và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Có 6 tổ chức, dự án PCPNN hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh với 47 dự án/viện trợ phi dự án mới trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH. Tổng vốn tài trợ cam kết đến tháng 3/2026 là 57,56 triệu USD, đạt 191,8% so với chỉ tiêu của kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của Ban Chỉ đạo.

Công tác khảo sát phi kỹ thuật và khảo sát kỹ thuật đã hoàn thành tại 690 thôn được phép hoạt động, chiếm 86% trên tổng số thôn của tỉnh Quảng Trị. Diện tích rà phá hiện trường cố định được 18.568 ha (đạt 124% kế hoạch). Tổng số bom mìn, vật nổ phát hiện và xử lý an toàn trong tất cả các hoạt động bao gồm xử lý lưu động (EOD), rà phá hiện trường khẳng định ô nhiễm (CHA), rà phá hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, khảo sát kỹ thuật: 76.873 vật nổ. Quảng Trị là địa phương duy nhất trong nước chọn nội dung giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn là một trong những chủ đề chính thuộc Tài liệu Giáo dục địa phương và đã đưa vào sử dụng trong năm học 2020-2021. Từ năm học 2021-2022 đến  nay, 100% các cơ sở giáo dục tiểu học và THCS đã đưa nội dung GDPTTNBM vào giảng dạy cho học sinh. Hệ thống cơ sở dữ liệu về nạn nhân bom mìn tại Trung tâm hành động bom mìn tỉnh (QTMAC) được thống kê đầy đủ và đồng bộ, là cơ sở quan trọng giúp Ban Chỉ đạo lập kế hoạch ưu tiên và hoạch định chiến lược trong việc hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân bom mìn thuận lợi và có hiệu quả. Các hoạt động lồng ghép khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; nâng cao năng lực quản lý và điều phối các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của nữ giới trong hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn được chú trọng.

Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt được còn thấp so với yêu cầu đặt ra như: vẫn còn tai nạn bom mìn, diện tích rà phá bom mìn làm sạch đất đai mới chỉ đạt 30% tổng diện tích khẳng định ô nhiễm, hoạt động rà phá gắn với phát triển KT-XH của địa phương chưa cao, nguồn lực hỗ trợ các hợp phần giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và hỗ trợ nạn nhân còn hạn chế...

Tại hội thảo, đại diện QTMAC đã chia sẻ kết quả triển khai xây dựng tiêu chí “tỉnh an toàn”, triển khai thí điểm Quy trình quản lý chất lượng hoạt động hiện trường khắc phục hậu quả bom mìn, công tác điều phối hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn trên địa bàn tỉnh. Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, các tổ chức, dự án PCPNN, các thành viên BCĐ tỉnh, các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan đã phát biểu trao đổi, tập trung nhận diện những thách thức, khó khăn và các đề xuất, giải pháp để giúp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu trong giai đoạn 2024-2025.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, tham luận xây dựng cởi mở tại hội thảo. Các ý kiến đã khái quát một cách sinh động những nỗ lực mà các cấp, các ngành, các nhà tài trợ quốc tế và các tổ chức PCPNN đã đồng hành với tỉnh Quảng Trị trong quá trình hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn trong thời gian qua và những tham vấn quý báu định hướng cho giai đoạn sắp đến. Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh thống nhất với phương hướng và nhiệm vụ triển khai hoạt động hợp tác của tỉnh với tổ chức, dự án PCPNN hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2024-2025. Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021-2025 và xây dựng chiến lược hành động bom mìn giai đoạn sau 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Ngoại vụ - cơ quan thường trực và các cơ quan thành viên BCĐ chủ động tham vấn và triển khai trong thời gian tới./.

 

 

Nguồn: HTQT

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ