Chương trình Xuân quê hương 2017 - Sở Ngoại Vụ

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ
 
 

Giới thiệu về đề tài và lý do thực hiện đề tài

Cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay cộng đồng người Viêt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đã được hình thành từ rất sớm và ngày càng cho thấy xu hướng trở về quê hương, tích cực đóng góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước. Những người Việt Nam xa quê tuy có những khác biệt về hoàn cảnh ra đi, về kinh tế, địa vị xã hội và cả thái độ chính trị,... song đại đa số đều thống nhất trong tình cảm thương nhớ quê hương, luôn hướng về quê hương, đau đáu một nỗi lòng muốn góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương.
Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định cộng đồng NVNONN là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam và cùng với sự thay đổi, phát triển của đất nước, những chính sách về NVNONN luôn được cân nhắc sao cho phù hợp trong từng giai đoạn cách mạng cụ thể. Với phương pháp tiếp cận, vận động linh hoạt thấu tình, đạt lý, đi vào lòng người, trong suốt chiều dài của lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã vận động kiều bào tham gia tích cực vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong những năm qua, cùng với xu hướng hội nhập, quốc tế hóa, Cộng đồng NVNONN chứng kiến sự tăng trưởng về cả chiều rộng lẫn chiều sâu và gây được nhiều tiếng vang trên cộng đồng quốc tế. Với được đức tính cần cù, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó và hết sức sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, nhiều kiều bào đã có nhiều thành công trong kinh tế lẫn địa vị xã hội, nhiều người trở thành những nhà trí thức, khoa học, những người có uy tín, làm việc cho các tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn... đây chính là một nguồn lực hết sức quý giá mà nếu có giải pháp kêu gọi hợp lý sẽ mang lại những sự thay đổi lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển tổ quốc.
Đối với tỉnh Quảng Trị, trong suốt nhiều năm qua cộng đồng người Việt Nam gốc Quảng Trị ở nước ngoài đã có những đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương thông qua những hoạt động từ thiện, các chương trình, dự án phục vụ phúc lợi xã hội. Tuy vậy, công tác vận động NVNONN tại Quảng Trị vẫn chưa thật sự được đầu tư đúng mức và còn rất bị động trong việc đề ra các kế hoạch, chương trình công tác vận động, thu hút người Việt Nam gốc Quảng Trị ở nước ngoài về hỗ trợ, hợp tác xây dựng quê hương.
Một số các nguyên nhân chủ quan có thể kể đến như lực lượng làm công tác vận động NVNONN tại địa phương đang còn mỏng, nguồn lực tài chính dành cho công tác NVNONN còn hạn chế; thiếu phương pháp, công cụ và cả thiếu thông tin để thực hiện công tác vận động nguồn lực người Việt Nam gốc Quảng Trị định cư ở nước ngoài. Đến nay tỉnh Quảng Trị vẫn chưa xây dựng được một hệ thống cơ sở dữ liệu về Người Việt Nam gốc Quảng Trị ở nước ngoài để làm cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch chính sách thực hiện công tác vận động nguồn lực này.
Trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao về công tác Người Việt Nam ở Nước ngoài, Sở Ngoại vụ hiện đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: “Khảo sát, thống kê người Việt Nam có quê gốc ở Quảng Trị đang sinh sống, học tập ở nước ngoài và khả năng hợp tác trong tương lai”. Mục tiêu của đề tài là xây dựng thành công một bộ cơ sở dữ liệu sơ bộ về Người Việt Nam gốc Quảng Trị ở nước ngoài nhằm phục vụ việc chuyển tải những thông tin kinh tế xã hội của địa phương cho bà con Việt kiều, làm nhịp cầu kết nối giữa Việt kiều và quê hương cũng như công tác vận động, kêu gọi hợp tác xây dựng tỉnh nhà.
Để đề tài thực sự thành công, ngoài sự phối hợp hỗ trợ của các cơ quan liên quan ở trung ương và địa phương, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài đặc biệt là những người con của quê hương Quảng Trị và các tổ chức về người Việt Nam ở nước ngoài có thể làm cầu nối thông tin liên lạc giúp chúng tôi thu thập và tổng hợp các thông tin chính xác nhất để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.
Cũng qua đây, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị mong muốn có thể là cầu nối tạo điều kiện giúp bà con Việt Kiều Quảng Trị ở khắp nơi trên thế giới có thể thực hiện được các nguyện vọng hỗ trợ, đóng góp cho quê hương một cách thuận tiện, dễ dàng hơn.  
Mọi sự giúp đỡ về thông tin hoặc nguyện vọng hỗ trợ khác xin vui lòng liên hệ:
Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
Số điện thoại: +84 53 3550383
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Website: http://songoaivu.quangtri.gov.vn/

Chủ Nhiệm đề tài                 
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Trị

 

Trần Khánh Phôi       

]]>