Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Họp thảo luận kế hoạch thiết kế dự án “Em tỏa sáng” giai đoạn 2 do Tổ chức CRS/Hoa Kỳ tài trợ

17-06-2022 16:59

Ngày 16/6/2022, Đ/c Nguyễn Triều Thương - Giám đốc Sở Ngoại vụ tham dự cuộc họp với UBND huyện Vĩnh Linh và tổ chức Catholic Relief Services (CRS/Hoa Kỳ) về kế hoạch hợp tác xây dựng dự án “Tăng cường hòa nhập xã hội, chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em, thanh niên khuyết tật thông qua phối hợp hành động chung của địa phương” (tên viết tắt: “Em tỏa sáng”) trong 5 năm 2022-2027 tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Linh. Về phía địa phương có Đ/c Nguyễn Thiên Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND huyện; các Phòng: Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Hội LHPN tỉnh, Huyện Đoàn, Hội Người Khuyết tật, Nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em huyện tham dự họp. Đại diện tổ chức CRS có Bà Đinh Thị Nguyệt, Quản lý chương trình hỗ trợ người khuyết tật và Bà Phạm Thị Kiều Lê, cán bộ chương trình.

Bà Đinh Thị Nguyệt, Quản lý chương trình hỗ trợ người khuyết tật, tổ chức CRS đã giới thiệu tóm tắt về tổ chức và quá trình hoạt động tại tỉnh Quảng Trị, chia sẻ kết quả triển khai dự án “Em tỏa sáng” giai đoạn 1 tại huyện Hải Lăng cũng như ý tưởng xây dựng dự án giai đoạn 2 tại huyện Vĩnh Linh.

Tổ chức CRS là tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ làm việc trong lĩnh vực cứu trợ và phát triển từ năm 1943 ở trên 100 quốc gia. Từ năm 1992, CRS đã phối hợp với các cơ quan đối tác của Việt Nam thực hiện các chương trình, dự án hợp tác trong các lĩnh vực phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, khắc phục hậu quả bom mìn và hỗ trợ người khuyết tật. Hiện tại, CRS đang hợp tác triển khai chương trình hỗ trợ người khuyết tật tại 04 tỉnh thành: Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định và Kon Tum.  

Từ năm 2000 đến nay, tổ chức CRS đã hợp tác triển khai hoạt động tại Quảng Trị trong các lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai, khắc phục hậu quả bom mìn và hỗ trợ người khuyết tật. Đối tác địa phương của tổ chức CRS là Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn và UBND các huyện liên quan.

Dự án “Em tỏa sáng” (8/2019-6/2022) do Bộ Ngoại Giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổ chức Caritas Úc tài trợ thông qua tổ chức CRS được triển khai tại 6 xã thuộc huyện Hải Lăng bao gồm Hải Hưng, Hải Quy, Hải Lâm, Hải Thượng, Hải Phong và thị trấn Diên Sanh nhằm tăng cường tình trạng sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và hòa nhập xã hội cho 163 trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật, gia đình và người chăm sóc thông qua các hoạt động giáo dục hòa nhập, dịch vụ y tế có chất lượng và phát triển kỹ năng/nâng cao thu nhập cho các gia đình. Kết quả đạt được của dự án: Tăng cường sức khỏe và giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật (0-21 tuổi); Cải thiện sinh kế cho gia đình của trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật; Tăng cường điều phối và hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan chính quyền địa phương và mạng lưới các tổ chức xã hội trong việc cung cấp hỗ trợ toàn diện và bền vững cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật.

Trên cơ sở thành công của dự án giai đoạn 1 tại Hải Lăng, tổ chức CRS đã được nhà tài trợ phê duyệt chủ trương tiếp tục thiết kế xây dựng dự án giai đoạn 2, dự kiến trong 5 năm (2022-2027) nhằm mở rộng mô hình dự án tại địa bàn mới là huyện Vĩnh Linh.
Thay mặt địa phương, đ/c Nguyễn Thiên Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Sở Ngoại vụ trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong thời gian qua và giúp huyện kết nối với tổ chức CRS hợp tác triển khai dự án mới tại Vĩnh Linh. Lãnh đạo huyện Vĩnh Linh cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan hợp tác chặt chẽ trong lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi giám sát dự án cũng như giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị đầu mối tham mưu UBND huyện hợp tác với tổ chức CRS triển khai các bước tiếp theo.

Phát biểu tại cuộc họp, Đ/c Giám đốc Sở Ngoại vụ đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hợp tác của tổ chức CRS trong triển khai các chương trình, dự án trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật tại Quảng Trị trong thời gian qua và ủng hộ kế hoạch hợp tác triển khai dự án hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn mới tại huyện Vĩnh Linh. Đ/c Nguyễn Triều Thương cho rằng việc xây dựng kế hoạch mở rộng dự án tại địa bàn mới, với thời gian triển khai 5 năm đảm bảo tính cam kết dài hạn và bền vững của dự án đối với địa phương. Đồng thời, Đ/c Giám đốc Sở đề nghị Tổ chức CRS phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Vĩnh Linh trong quá trình các hoạt động đánh giá nhu cầu, thu thập thông tin, xây dựng khung chương trình, thiết kế hoạt động dự án. Lưu ý việc áp dụng các mô hình, sáng kiến, bài học kinh nghiệm thành công tại huyện Hải Lăng, phát huy tối đa hiệu quả và giảm thiểu các rủi ro trong hợp tác triển khai dự án sau này, cũng như thống nhất cơ chế điều phối, theo dõi, giám sát, đánh giá, định kỳ chia sẻ thông tin, báo cáo. 

Đ/c Nguyễn Triều Thương cũng đề nghị UBND huyện xác định rõ và thể hiện tốt vai trò chủ động của địa phương trong tham gia thiết kế và triển khai dự án, cùng tổ chức CRS lựa chọn những nhu cầu cấp thiết của cộng đồng, nội dung hợp tác theo ưu tiên phù hợp với khung thời gian; thống nhất vai trò của các bên liên quan và cử đơn vị đầu mối tham mưu xây dựng, thiết kế và hợp tác triển khai dự án. Sở Ngoại vụ luôn ủng hộ, hỗ trợ tối đa UBND huyện và tổ chức CRS trong các hoạt động thiết kế, triển khai dự án và cử phòng Hợp tác quốc tế làm đầu mối phối hợp công tác cũng như phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan./.

Nguồn tin: HTQT

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ