Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Chi bộ cơ quan Sở Ngoại vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”

29-03-2024 11:12

Thực hiện Hướng dẫn số 78-HD/BTGĐUK ngày 04/3/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối và Cơ quan Doanh nghiệp về tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2024; Ngày 28/3/2024, Chi bộ Cơ quan Sở Ngoại vụ tổ chức buổi sinh hoạt Chuyên đề năm 2024 (lần 1) với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham những và tiêu cực”.

Tham dự buổi sinh hoạt Chuyên đề có đồng chí Nguyễn Triều Thương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ, các đồng chí trong Đảng ủy; Đại biểu các Chi bộ Dự án Phi Chính phủ và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Cơ quan Sở Ngoại vụ.

Thông qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm giúp đảng viên, CCVC và người lao động trong toàn Chi bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nội dung, yêu cầu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Chi bộ và từng công chức, đảng viên, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tại buổi sinh hoạt, sau khi nghiên cứu, phân tích nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quán triệt Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua; các đảng viên trong Chi bộ đã tập trung thảo luận làm rõ từng vấn đề cụ thể nhận diện các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, nguyên nhân và đưa ra các biện pháp cụ thể để đấu tranh và phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong hoạt động công vụ.

Phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư chi bộ nhấn mạnh: đây đợt sinh hoạt chính trị hết sức quan trọng cần được tiến hành nghiêm túc, tránh hình thức và chiếu lệ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, theo nội dung, chương trình đã đề ra. Vì vậy, yêu cầu các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu, tập trung dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và trí tuệ trong phát biểu tham luận của mình để buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ chúng ta hôm nay thực sự có ý nghĩa và hiệu quả cao./.

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ