Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Tập huấn chuyển đổi số

21-10-2022 20:37

Ngày 16/9, Sở Ngoại vu đã tham gia lớp tập huấn chuyển đổi số năm 2022 cho khối cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

Tại buổi tập huấn đã cung cấp nhiều nội dung hấp dẫn, bổ ích, thiết thực giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp trong tỉnh nắm bắt các khái niệm về CĐS, chính phủ số, chính quyền số; các chiến lược liên quan đến quản lý CĐS và các giải pháp mới giúp thúc đẩy chính quyền số ở cấp địa phương. Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cập nhật kiến thức về CĐS, bao gồm số hóa dữ liệu kinh doanh, áp dụng công nghệ số để tự động và tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quản lý, sản xuất kinh doanh; chuyển đổi mô hình kinh doanh, tạo thêm giá trị mới cho doanh nghiệp. Hỗ trợ công dân địa phương cập nhật, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kiến thức và kỹ năng số.

Lớp tập huấn đã nghe GS.TSKH Hồ Tú Bảo, Giáo sư Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, Giáo sư Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) Việt Nam và TS Nguyễn Nhật Quang, Nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ VINASA, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa truyền đạt các nội dung: cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và công nghệ số; chuyển đổi số trên môi trường thực-số; chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; phương pháp luận chuyển đổi số ST-235…

Tỉnh Quảng Trị luôn ưu tiên và xác định doanh nghiệp, người dân vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình Chuyển đổi số và tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất để các quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân đẩy mạnh Chuyển đổi số nhằm tạo ra những động lực phát triển, giá trị tăng trưởng mới. Hiện nay, tỉ lệ người sử dụng điện thoại di động đạt 80%; người sử dụng Internet (cố định và di động) đạt 89%... Trên lĩnh vực thương mại điện tử đã có 43 gian hàng đăng ký tham gia với 142 sản phẩm được trưng bày trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh: quangtritrade.vn, Bưu điện tỉnh đã đưa 520 sản phẩm lên sàn postmart.com, trong đó có 264 sản phẩm là nông sản, đặc sản, lương thực, thực phẩm…; Bưu chính Viettel đã đưa 51 sản phẩm OCOP lên sàn voso.vn.

Nhiều ngành như thương mại du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, giáo dục và đào tạo… đã chú trọng thực hiện chuyển đổi số. Một số địa phương đã bắt đầu triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số ở cộng đồng. 

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, xác định chuyển đổi số phải được thực hiện một cách tổng thể và toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, là công cụ tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội của địa phương, ngày 4/11/2021, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh đã ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với việc xác định mô hình chuyển đổi số của Quảng Trị được xây dựng trên 3 trụ cột chính, đó là phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình chuyển đổi số ở Quảng Trị vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế: Kết quả đạt được chưa đồng đều ở các ngành, địa phương, việc số hóa và ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp chưa đi vào chiều sâu; công nghệ số chưa được ứng dụng sâu rộng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp tỉnh còn rất hạn chế. chuyển đổi số của người dân còn hạn chế, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng một trong những nguyên nhân chính làm chậm quá trình chuyển đổi số xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Vì vậy, cần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về chuyển đổi số; xem chuyển đổi số là nhiệm vụ tất yếu, vừa cấp bách, vừa lâu dài; cần phải được tiến hành khẩn trương, kiên trì, liên tục với những bước đi chắc chắn, có trọng tâm, trọng điểm; kế thừa những thành tựu phát triển khoa học công nghệ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhất là nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tham dự lớp tập huấn phải ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức; biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động, tự giác theo sự gợi mở, định hướng của báo cáo viên để liên hệ, suy ngẫm, tìm cách vận dụng vào vị trí, nhiệm vụ đang đảm trách một cách tốt nhất.

Nói tóm lại, Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là một giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch tại cơ quan đơn vị.

Nguồn: Văn phòng

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ