Chi tiết tin - tin tức sự kiện - Sở Ngoại Vụ

Họp giao ban kết quả hoạt động quý 3, kế hoạch quý 4 năm 2023 dự án Hòa nhập 1 tại tỉnh

30-10-2023 16:19

Chiều ngày 25/10/2023, Sở Ngoại vụ tổ chức cuộc họp giao ban trực tiếp kết hợp trực tuyến kết quả hoạt động quý 3 và triển khai kế hoạch quý 4/2023 của dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” (viết tắt: dự án Hòa nhập 1) tại Quảng Trị. Tham dự họp có đại diện các Sở (Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo), Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) và các đối tác trực tiếp triển khai dự án (MCNV, ACDC, Liên danh AAI).

 

Sau khi nghe các đối tác phi chính phủ báo cáo về hoạt động dự án Hòa nhập 1 trong quý III, kế hoạch hoạt động quý IV, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp, phương hướng giải quyết nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả dự án tại tỉnh.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bà Nguyễn Triều Thương - Giám đốc Sở Ngoại vụ đánh giá cao những nỗ lực của C.CIHP và các nhà thầu phụ cũng sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh trong tổ chức triển khai các hoạt động dự án với các kết quả tích cực (một số chỉ tiêu đã đạt hoặc vượt kế hoạch năm trong quý 3). Đồng thời, Giám đốc Sở Ngoại vụ nhấn mạnh thời gian còn lại trong năm không còn nhiều đồng thời do thời tiết mùa mưa, không thuận lợi vì vậy đề nghị các đối tác triển khai dự án có kế hoạch cụ thể, linh hoạt, đảm bảo cam kết hoàn thành tiến độ dự án theo kế hoạch đã phê duyệt. Đối với chỉ số còn thấp, đề nghị các đối tác triển khai dự án tập trung cải thiện và có đề xuất, kiến nghị nếu cần sự hỗ trợ, phối hợp của cơ quan điều phối, các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan khác. Đối với những khó khăn trong công tác tuyển sinh cán bộ y tế tham gia các khóa đào tạo trung và dài hạn và các kiến nghị, đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo trong hợp phần hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ, trẻ khuyết tật phát triển, Giám đốc Nguyễn Triều Thương đề nghị các tổ chức MCNV, C.CIHP sớm làm việc với các cơ quan liên quan để thảo luận, thống nhất các giải pháp, nội dung hợp tác liên quan. 

Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác điều phối, phối hợp giữa tỉnh và các tổ chức triển khai dự án, đề nghị C.CIHP và các đối tác triển khai tiếp tục tăng cường chế độ báo cáo định kỳ, công tác chia sẻ thông tin, tuyên truyền về dự án cũng như mời các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan của tỉnh cùng tham gia các hoạt động giám sát, đánh giá, theo dõi dự án.

Bên cạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội cho người khuyết tật, nâng cao năng lực cho hệ thống các cơ sở y tế, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh cả về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Triều Thương đề nghị C.CIHP và các đơn vị triển khai dự án trong lập kế hoạch năm tiếp theo cần chú trọng tăng cường triển khai các hoạt động cải thiện môi trường sống, hỗ trợ sinh kế, tăng thu nhập cho người khuyết tật... để giúp hỗ trợ cải thiện chất lượng sống, nâng cao kỹ năng sống độc lập và hòa nhập xã hội cho người khuyết tật địa phương một cách toàn diện hơn. Kế hoạch hoạt động dự án năm 2024 tại tỉnh cần được xây dựng và phê duyệt đúng hạn, tránh ảnh hưởng tiến độ dự án trong năm tiếp theo.

 

Nguồn: Hợp tác quốc tế

Sở Ngoại vụ Quảng Trị
Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành - TP.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại: +84 233 3550383 - 3854745 - 3852439
Fax: +84 233 3851200 Email: songoaivu@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ